Tarieven en lesvoorwaarden cursussen Cultuurpunt Aalsmeer

2023-2024
Tarieven

De tarieven voor de cursussen zoals vermeld op deze website zijn bindend.

Lesvoorwaarden
  1. Aanmelden voor een korte cursus geschiedt via de website. Bij aanmelding komt uw kind op de lijst te staan. Telefonisch of per email aanmelden is niet mogelijk.
  2. Plaatsing gebeurt op volgorde van aanmelding.
  3. U ontvangt een mail met een OR code voor betaling van het lesgeld. Pas ná betaling is de inschrijving pas volledig.
  4. Tien dagen voor aanvang van de cursus krijgt u bericht of uw kind geplaatst is.  Mocht de cursus niet het gewenste aantal deelnemers hebben bereikt, zullen wij overgaan op terugbetaling van het gehele bedrag.
  5. Bij annuleren maximaal 2 weken voor aanvang cursus, ontvangt u 50 % van het inschrijfgeld retour. Na deze termijn heeft u geen recht meer op terugbetaling na annulering vanuit uw kant.
  6. Indien u zelf een les mist, wordt deze niet ingehaald.
  7. Is de docent een keer door omstandigheden afwezig, dan zorgt hij/zij voor een inhaalles.
  8. Bij de korte cursussen worden geen proeflessen gegeven.
  9. Cultuurpunt Aalsmeer is aangesloten bij de brancheregeling voor professionele opvang bij ongewenst gedrag. Onder ongewenst gedrag wordt verstaan: seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en geweld. Deze regeling geldt voor werknemers en cursisten. Naast professionele opvang door goed opgeleide vertrouwenspersonen, is er een uit experts bestaande klachtencommissie. Het centrale meldnummer gaat via ArboNed en is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar: 0800-0204204.
  10. Cultuurpunt Aalsmeer maakt regelmatig beeldmateriaal van lessituaties en activiteiten, dat gebruikt kan worden voor promotiedoeleinden. Als u niet wilt dat wij foto’s/films publiceren waarop u of uw kind staat afgebeeld, dient u dit (bij uw inschrijving) schriftelijk kenbaar te maken. Als u dit niet doet, kunt u na publicatie geen aanspraak maken op een vergoeding. Bij het publiceren van foto’s en films wordt grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Cultuurpunt Aalsmeer draagt geen verantwoordelijkheid voor beeldmateriaal dat door derden is gemaakt en op internet is geplaatst.