Vereniging in het zonnetje: Bindingkoor

Bindingkoor

Nog steeds op pad met Marinus van het Hof en we zijn aangekomen bij de Doopsgezinde Kerk Aalsmeer. Een prachtige kerk die in de jaren 20 is ontworpen door architect J.F. Staal in de stijl van de Amsterdamse School. Het wekt geen verbazing dat de kerk op de provinciaalse monumentenlijst staat. Het bindingkoor heeft hier net een concert gegeven en daarom is het nog gezellig druk in de kerk. Ik heb afgesproken met Marlies en vraag haar hoe het concert is verlopen. Ze was blij met hoe het was gegaan en ook met de goede opkomst. We gaan naar een tafeltje achter in de openbare ruimte waar een drankje genuttigd kan worden. Hier stel ik Marlies enkele vragen over het koor.

Het interview

Hoe lang bestaan jullie al?
Het Bindingkoor is in 1965 opgericht door dirigent Gerard van Hulst.  Het koor is ontstaan vanuit de Doopsgezinde Gemeente en bestond in de eerste jaren uit alleen meisjes. Vanaf 1969 werd het een gemengd jeugdkoor. Toen Stichting De Binding werd opgericht vanuit de Doopsgezinde Gemeente werd de naam veranderd in “Binding-Jongerenkoor” en later toen de jongeren bleven komen en ouder werden is het ‘Het Bindingkoor’ geworden. Een aantal leden uit de beginperiode zingen nog steeds mee. Iedereen is welkom, van welke gezindheid ook. In 2015 hadden we ons 50-jarig jubileum met een prachtige uitvoering van de Misa a Bueno Aeros van Martin Palmeri. We repeteren op donderdagavond in de Doopsgezinde kerk.

Hoe oud zijn jullie leden?
Ons oudste lid is begin 70 en ons jongste lid is halverwege 40 en op het moment hebben we ongeveer 30 leden. Als je kijkt naar de verhouding man vrouw dan zijn er meer vrouwen dan mannen.

Zijn jullie op zoek naar leden?
Op het moment zijn we voornamelijk op zoek naar tenoren. Annelies Smit is sinds januari onze nieuwe dirigent, met haar hebben we allemaal nieuwe doelen gesteld zoals:

  1. Nieuw repertoire.
  2. A capella zingen.
  3. Goed naar elkaar luisteren.
  4. Gezelligheid maar ook kwaliteit.

Het koor zingt alles van bladmuziek, het repertoire is gevarieerd. Voor het komende kerstconcert zingt het koor o.a. werken van Bach, Gjeilo en Rutter. In 2018 heeft het koor de Stella Natalis van Karl Jenkins met kerst uitgevoerd. Het Bindingkoor verleent ook af en toe medewerking aan kerkdiensten waar o.a. werk van Huub Oosterhuis wordt uitgevoerd. In juni jl. heeft het koor meegedaan met de Korendag in Monnickendam.

Kan je iets vertellen over de sfeer In het koor?
De sfeer In het koor is heel gezellig. Het is meer dan alleen een koor, we bekommeren ons echt om elkaar. Zo delen we ook, het ziek en zeer. We hebben de laatste tijd een paar mensen verloren en dat hakt er behoorlijk in. Naast het bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) hebben we een muziekcommissie en een aankleedcommissie. Deze aankleedcommissie zorgt voor een mooie entourage welke past bij het thema van het concert.

Hoeveel achterban hebben jullie?
Onze achterban bestaat uit zo’n 200 mensen. We maken posters en er komt een artikel in de Meerbode en op facebook.

Hoe zit het met de financiële situatie van het koor?
We komen rond, maar als we iets met een orkestje en solisten willen doen dan gaat dit zonder hulp niet lukken helaas. Daarvoor zouden we wel meer aanvullende subsidies of fondsen moeten aanschrijven voor additionele gelden.

Hoe zit het met jullie zichtbaarheid?
We hebben Facebook/instagram en een website. Persoonlijke benadering werkt ook goed.

Dirk Beets

deel dit bericht
meer nieuws
Namens Cultuurpunt Aalsmeer willen we jullie een fijne kerstdagen en nieuwjaar vol met cultuur…
lees verder