Het Interkerkelijk Koor Aalsmeer (IKA) bestaat al 15 jaar. Het Interkerkelijk Koor Aalsmeer is een gemengd koor met 48 leden. Iedere dinsdagavond repeteren zij van 20:00 tot 22:00 uur vol overgave op het door een muziekcommissie en dirigent geselecteerd repertoire. Dit behelst geestelijke liederen en lichte religieuze en Nederlandstalige koorstukken. Ze zingen met enthousiasme, meest 4 stemmig, in kerkdiensten en zorgcentra. De dirigent en pianist André Keessen zorgt er steevast voor dat ze met veel plezier repeteren. Zijn pianospel en inzet zijn voor het koor de ‘drive’ om hun best te doen.